Βρογχοσκόπηση

Ενδοσκόπηση Πνεύμονα – Βρογχοσκόπηση

Η ενδοσκόπηση αφορά στον έλεγχο του εσωτερικού του πνεύμονα (βρόγχων) με ειδικό όργανο ενδοσκόπησης που λέγεται βρογχοσκόπιο. Είναι μια ασφαλής μέθοδος που διενεργείται με τοπική αναισθησία. Με ένα λεπτό σωλήνα από την μύτη ελέγχεται το σημείο της βλάβης στον πνεύμονα και γίνεται συλλογή κυττάρων ή τμήματος  ιστού για βιοψία. Η ενδοσκόπηση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πλήθους παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος.

Στο τμήμα των ενδοσκοπήσεων του πνεύμονα διενεργούνται οι ιατρικές πράξεις:

  • Ενδοβροχική υπερηχογραφία EBUS  
  • Βίντεο - Ινοσκόπηση
  • Βιοψία Λαβίδος, διαβρογχική βιοψία TBNA, TBNB
  • Βρογχοκυψελιδική έκπλυση πνευμόνων (BAL)
  • Αφαίρεση ξένου σώματος                 
  • Διάνοιξη βρόγχων , Βρογχοπλαστική
  • Διαθερμία, ARGON PLASMA LASER
  • Ενδοπροσθέσεις τραχείας – Βρόγχων (STENTS)