Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΡΑΙΛΑ ΔΙΟΧΑΝΤΗ
Βιοπαθολόγος