Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test