Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Ορθοπεδικός