Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test