Ουρολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ρομποτική Λαπαροσκοπική Ενδοσκοπική Ουρολογία / Γυναικολογική Ουρολογία, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βούλγαρης Αθανάσιος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test