Καρδιοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΟΥΧΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καρδιοχειρουργός