Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βώρος Γεράσιμος
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test