Καρδιολόγος, Συνεργάτης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βογιατζής Ιωάννης
Καρδιολόγος