Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Αναπλαστικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βλάχου Σταματία
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test