Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βλάχου Σταματία
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test