Βιοψία με κόπτουσα βελόνα - Core Biopsy

Τμήμα Υπερήχων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

 

Τι είναι η βιοψία λεμφαδένα ή μορφώματος μαλακών μορίων με κόπτουσα βελόνα;

Η βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core biopsy) είναι μία ελάχιστα επεμβατική-ανώδυνη πράξη που δεν χρειάζεται χειρουργείο και γενική αναισθησία. Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση σε μορφώματα τα οποία έχουν πρώτα χαρακτηριστεί ως ύποπτα με προηγούμενες κλινικές και απεικονιστικές εξετάσεις. Η βιοψία αυτή αντικαθιστά πλήρως την χειρουργική βιοψία. Παρέχει την δυνατότητα βιολογικής ταυτοποίησης του δείγματος και σωστής στοχευμένης θεραπείας με λιγότερο χρόνο επέμβασης και αποκατάστασης. Το υλικό που λαμβάνεται από την βιοψία είναι αρκετό ώστε να χρησιμοποιηθεί για πλήρη ιστολογική εξέταση, δίδοντας τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες που θα έδινε ένα κομμάτι που θα είχε ληφθεί με ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Είναι επώδυνη η εξέταση;

Η εξέταση γίνεται εκτός χειρουργείου, στο ιατρείο του τμήματος γενικών υπερήχων, με τοπική αναισθησία και είναι εντελώς ανώδυνη και αναίμακτη πράξη.

Χρειάζεται προετοιμασία;

Η μόνη προετοιμασία που χρειάζεται είναι για εξεταζόμενους που λαμβάνουν για κάποιο λόγο αντιπηκτική αγωγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής πριν και μετά την εξέταση σε συνεννόηση πάντα με τον θεράποντα ιατρό. Σε άτομα που δεν λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα δεν χρειάζεται καμία απολύτως προετοιμασία. 

Πώς πραγματοποιείται η βιοψία με κόπτουσα βελόνα;

Πρώτα γίνεται καθαρισμός, αντισηψία και έγχυση τοπικού αναισθητικού με λεπτή βελόνα στην περιοχή. Στην συνέχεια υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το ιστοτεμάχειο θα ληφθεί από το υπό εξέταση μόρφωμα και όχι από παρακείμενους ιστούς, με μια βελόνα με ειδικό μηχανισμό γίνεται λήψη των ιστοτεμαχίων που στη συνέχεια αποστέλλονται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο. Η βιοψία αυτή κρατάει 15 λεπτά περίπου, είναι εντελώς ανώδυνη, αναίμακτη και δεν αφήνει κανένα σημάδι στο δέρμα.

Σε πόσες μέρες βγαίνει το αποτέλεσμα;

Η ιστολογική εξέταση της βιοψίας με κόπτουσα βελόνα ολοκληρώνεται σε 5 με 10 περίπου ημέρες και ο ασθενής ενημερώνεται λεπτομερώς για το αποτέλεσμα της βιοψίας.

            

Πόσο αξιόπιστη είναι η βιοψία με κόπτουσα βελόνα;

Η βιοψία με κόπτουσα βελόνα δίνει ακριβείς πληροφορίες για το υπό διερεύνηση μόρφωμα. Δεν  χαρακτηρίζει ένα μόρφωμα μόνο ως καλόηθες ή κακόηθες, αλλά περιγράφει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προκειμένου να το αξιολογήσουμε και να σχεδιάσουμε την κατάλληλη θεραπεία. Στο τμήμα μας χρησιμοποιείται πάντα υπέρηχος υψηλής ευκρίνειας για τον εντοπισμό ενός μορφώματος και την καθοδήγηση της βελόνας βιοψίας. Οι συνεργαζόμενοι παθολογοανατόμοι είναι οι εμπειρότεροι και πλέον εξειδικευμένοι.

Ποιες επιπλοκές μπορεί να συμβούν;

Συνήθως η εξέταση δεν έχει επιπλοκές. Σε κάποιους ασθενείς μπορεί να υπάρξει ήπιος πόνος στην περιοχή για λίγες ώρες μετά την εξέταση, ο οποίος αντιμετωπίζεται με ήπια αναλγητικά. Ο κίνδυνος αιμορραγίας ή τοπικής φλεγμονής είναι εξαιρετικά σπάνιος. Τέλος, περίπτωση διασποράς καρκινικών κυττάρων σε περιπτώσεις κακοήθων όζων δεν έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία.

Σε περίπτωση που αισθανθείτε επίμονο πόνο στην περιοχή, ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Κλινική Περίπτωση 1: Βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) λεμφαδένα

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς o οποίoς υπεβλήθη σε βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) τραχηλικού λεμφαδένα αριστερά.

Περισσότερα

Άνδρας ηλικίας 16 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε βιοψία διογκωμένου τραχηλικού λεμφαδένα αριστερά. Oι διαστάσεις του λεμφαδένα ήταν 35x25χιλ. Ο  άνδρας είχε υποβληθεί σε κλινική εξέταση από ωτορινολαρυγγολόγο, λόγω ανώδυνης διόγκωσης της αριστερής πλάγιας τραχηλικής χώρας.

 

Αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης με τον κλινικό ιατρό η διενέργεια βιοψίας με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) του λεμφαδένα προκειμένου να ληφθεί υλικό για ιστολογική εξέταση (όπως φαίνεται στο Video που ακολουθεί) ώστε να ταυτοποιηθεί η ακριβής φύση της βλάβης. Η βιοψία πραγματοποιήθηκε με τοπική αναισθησία και έγινε πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή, χωρίς να παρατηρηθεί καμία απολύτως επιπλοκή. Με την τεχνική αυτή ελήφθη ικανοποιητικό υλικό το οποίο μετά την κατάλληλη επεξεργασία ανέδειξε ανοσοφαινοτυπικα ευρήματα συμβατά με διάχυτο Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα.

https://youtu.be/9cdqvg17pxI 

Διενέργεια core biopsy σε τραχηλικό λεμφαδένα αριστερά με βελόνα 16 G ύπο υπερηχογραφική καθοδήγηση με  ψηφιακό υπερηχοτομογράφο GE (Logic) E9 με κεφαλή ML  6-15 MHZ.

 

Κλινική Περίπτωση 2: Βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) μορφώματος αριστερής τραχηλικής χώρας

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς o οποίoς υπεβλήθη σε βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) μορφώματος αριστερής τραχηλικής χώρας.

Περισσότερα

Άνδρας ηλικίας 54 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε βιοψία μορφώματος αριστερής τραχηλικής χώρας. Oι διαστάσεις του μορφώματος ήταν 26.8 χ 21.8 χιλ.  Ο  άνδρας είχε υποβληθεί σε κλινική εξέταση από παθολόγο μετά από ασύμμετρη διόγκωση της αριστερής πλάγιας τραχηλικής χώρας.

 

Αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης με τον κλινικό ιατρό η διενέργεια βιοψίας με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) , του μορφώματος προκειμένου να ληφθεί υλικό για ιστολογική εξέταση (όπως φαίνεται στο Video που ακολουθεί) ώστε να ταυτοποιηθεί η ακριβής φύση της βλάβης (ιστορικό πιθανού Ca προστάτου). Η βιοψία πραγματοποιήθηκε με τοπική αναισθησία και έγινε πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή, χωρίς να παρατηρηθεί καμία απολύτως επιπλοκή. Με την τεχνική αυτή ελήφθη ικανοποιητικό υλικό το οποίο μετά την κατάλληλη επεξεργασία ανέδειξε μετάσταση από αδενοκαρκίνωμα προστάτη αδένα χαμηλής διαφοροποίησης.

  1. https://youtu.be/Gg3iCCVP_y4
  2. https://youtu.be/8wk1xJSOsCk
  3. https://youtu.be/_mDKYoNiazM 

Διενέργεια core biopsy σε μόρφωμα αριστερής τραχηλικής χώρας  με βελόνα 18 G ύπο υπερηχογραφική καθοδήγηση με ψηφιακό υπερηχοτομογράφο GE (Logic) E9 με κεφαλή ML  6-15 MHZ