Βιοψία καρκίνου του προστάτη με τεχνολογία Fusion

Η πρωτοποριακή μέθοδος βιοψίας με την τεχνολογία Fusion για τον εντοπισμό με απόλυτη ακρίβεια του καρκίνου του προστάτη, εφαρμόζεται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή, ως προς τα διαγνωστικά της αποτελέσματα μέθοδο, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα από το Ιατρικό Διαβαλκανικό.  

Η fusion βιοψία προστάτη αξιοποιεί τις πληροφορίες της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας και επιτρέπει τη στοχευμένη βιοψία ύποπτων εστιών, μέσω σύντηξης των τομών της μαγνητικής με υπερηχογραφικές εικόνες, σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα: Η πάσχουσα περιοχή αναγνωρίζεται από την εξελιγμένη πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία 3 Tesla.  Με Υπερηχογράφημα 3D, ο προστάτης αποτυπώνεται τρισδιάστατα με τη χρήση ειδικού ηχοβολέα. Ακολουθεί η σύντηξη εικόνων της μαγνητικής τομογραφίας και του υπερηχογραφήματος, ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια οι ύποπτες περιοχές στον προστάτη. Με βάση τις προεπιλεγμένες ύποπτες ζώνες, γίνεται ο προγραμματισμός της βιοψίας. Κάθε βιοψία ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο για την ακρίβειά της με ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση.

Το σύστημα βιοψίας προστάτου με τεχνολογία fusion, δεν αφήνει κανένα περιθώριο εσφαλμένης ή ανεπαρκούς διάγνωσης. Η βιοψία διενεργείται στα χειρουργεία του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Εκτός από τη βιοψία για τον εντοπισμό του καρκίνου του προστάτη, χρησιμεύει για την ασφάλεια των ασθενών που υπόκεινται σε ενεργό παρακολούθηση μικρών, κλινικά μη σημαντικών, καρκινωμάτων.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Fusion βιοψίας, για τον ασθενή είναι:

  • Βοηθάει στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση με τη σύντηξη εικόνων της MRI
  • Διασφαλίζει τη μείωση της πιθανότητας να αγνοηθεί υπάρχων καρκίνος
  • Προσφέρει ακριβή πλοήγηση σε ύποπτες περιοχές του προστάτη
  • Διασφαλίζει την ενεργό παρακολούθηση ασθενών με μη κλινικά σημαντικό καρκίνωμα

Εξασφαλίζει ορθή διάγνωση σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε 2 ή 3 βιοψίες χωρίς ακριβή αποτελέσματα.