Βιοχημικό

Εισαγωγή

Η ανάπτυξη αξιόλογων και πρωτοποριακών εργαστηρίων ήταν και είναι άμεση προτεραιότητά μας.

Οι μέθοδοι που αναπτύσσονται στο Βιοχημικό Εργαστήριο και οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο, διευκολύνοντας το έργο των κλινικών τμημάτων και προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό εξωτερικών ασθενών σε καθημερινή 24ωρη βάση.

Το Βιοχημικό Εργαστήριο στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένους Ιατρούς, Βιολόγους και Τεχνολόγους.

Το Βιοχημικό Εργαστήριο εφαρμόζει τεχνικές εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων και συμμετέχει σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των εξετάσεων.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Στο Βιοχημικό Εργαστήριο πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Προσδιορισμός Ηλεκτρολυτών βιολογικών υγρών.
  • Προσδιορισμός Ιχνοστοιχείων και Βαρέων Μετάλλων.
  • Προσδιορισμός Καρδιακών δεικτών.
  • Διερεύνηση Αναιμιών.
  • Προσδιορισμός Λιπιδίων , Λιποπρωτεϊνών και Απολιποπρωτεϊνών.
  • Προσδιορισμός Βιταμινών.
  • Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Οξείας Φάσεως και Ενζύμων.

Γιατί εμάς

Το προσωπικό του Βιοχημικού Τμήματος διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω καθημερινών ελέγχων και περιοδικών ποιοτικών ελέγχων.

Σε συνεργασία με άλλα τμήματα, στο Βιοχημικό Εργαστήριο προσφέρεται πλήρη διερεύνηση όλων των εξεταζόμενων νοσημάτων.