Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βίνη Λουίζα
Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test