Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βεβελογιάννης Παναγιώτης
Γαστρεντερολόγος