Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βερυκοκάκης Εμμανουήλ – Αλέξιος
Ορθοπεδικός