Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βερμίσογλου Μιχαήλ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test