Νεφρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Νεφρολόγος