Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test