Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγγειοχειρουργός