Πυρηνικός Ιατρός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ
Πυρηνικός Ιατρός
Covid-19
Προπληρωμή Test