Νευρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βασιλειάδης Γεώργιος
Νευρολόγος