Νευρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βασιλειάδης Γεώργιος
Νευρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test