Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βασάλος Δημήτριος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test