Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βαρνάβας Ιωάννης
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test