Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ηχοκαρδιολογίας, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βαμβάκου Γεωργία
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test