Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικος Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βαλσάμης Μάριος
Γενικός Χειρουργός