Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βαϊρακτάρης Ελευθέριος
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός