Αναισθησιολόγος, Αναπ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Διευθύντρια Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βαδαλούκα Αθηνά
Αναισθησιολόγος, Αλγολόγος