Καρδιολόγος-Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τζόγιας Λεωνίδας
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test