Πνευμονολόγος, Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τζημόπουλος Κώστας
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test