Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τζίλας Βασίλειος
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test