Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΖΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Επεμβατικός Καρδιολόγος