Ορθοπεδικός, Υπεύθυνος Ιατρείου Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ισχίου, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΖΑΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test