Θωρακοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τζαναβάρας Θεοφάνης
Θωρακοχειρουργός