Καρδιοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής & Κέντρου Χειρουργικής Πάλλουσας Καρδιάς, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τζαναβάρας Θεοφάνης
Καρδιοχειρουργός