Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσούκαλος Γρηγόριος
Ακτινοδιαγνώστης