Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσοκτουρίδης Γεώργιος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test