Αιματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αιματολόγος