Διευθυντής Ορθοπεδικής Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής , Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσιρίδης Ελευθέριος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test