Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσιαχρής Δημήτριος
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος