Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσέμπισσεφ Πέτρος
Ουρολόγος