ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσαρπαλής Χρήστος
Γενικός Χειρουργός