Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσαρπαλής Χρήστος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test