Τρισδιάστατη αυτόλογη καλλιέργεια χονδροκυττάρων

Οι εστιακές βλάβες του αρθρικού χόνδρου, σε άτομα ηλικίας μέχρι 50 ετών και χωρίς βλάβες στους μηνίσκους, αντιμετωπίζονται με χρήση αυτόλογων χονδροκυττάρων, τα οποία μεταφέρονται στη βλάβη.

Η επέμβαση γίνεται κλειστά σε δύο στάδια:

  • ΣΤΑΔΙΟ I: Υγιής χόνδρος λαμβάνεται από μη φορτιζόμενη επιφάνεια της άρθρωσης και αποστέλλεται προς καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτόλογων χονδροκυττάρων.
  • ΣΤΑΔΙΟ II: Ο ασθενής επανεισάγεται στο χειρουργείο και γίνεται η εμφύτευση χονδροκυττάρων στην εστιακή βλάβη αρθροσκοπικά.

Μετεγχειρητικά ο ασθενής αρχίζει πρώιμη κίνηση της άρθρωσης, φυσιοθεραπεία και βαδίζει με βακτηρίες για ένα μήνα με μερική φόρτιση.

Στη συνέχεια, ο ασθενής βαδίζει ελεύθερα με πλήρη φόρτιση, κάνοντας και μυϊκή ενδυνάμωση.

Συνήθως, μετά από 9 μήνες έχει επιτευχθεί η ενσωμάτωση και η ανάπτυξη υαλοειδούς χόνδρου στη βλάβη και ο ασθενής δύναται να αρχίσει προοδευτικά αθλητικές δραστηριότητες.

Πλήρης ένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπεται μετά από 12 μήνες.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η τρισδιάστατη ανάπτυξη υαλοειδούς χόνδρου στη βλάβη και όχι ινώδους, όπως επιτυγχάνεται με τις παλαιές μεθόδους (π.χ. τρυπανισμοί).

Έχουμε τη δυνατότητα μεταμόσχευσης σε μεγάλες βλάβες του αρθρικού χόνδρου, για παράδειγμα 3x4 εκατοστά. Οι βιοψίες που έχουν γίνει ένα χρόνο μετά τη μεταμόσχευση δείχνουν ανάπτυξη υαλώδους χόνδρου σε ποσοστά 90-95%.

Μειονεκτήματα της μεθόδου:

  • Γίνεται σε 2 στάδια.
  • Μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους.
  • Αφορά κυρίως σε εστιακές βλάβες σε αρθρώσεις ατόμων μέχρι 50 ετών με ακέραιους μηνίσκους.

Τα πρώιμα αποτελέσματα της τρισδιάστατης χονδρομεταμόσχευσης είναι ενθαρρυντικά. Δεν είναι όμως ακόμη γνωστό αν οι μηχανικές ιδιότητες του υπό ανάπτυξη υαλοειδούς χόνδρου είναι οι ίδιες με του φυσιολογικού χόνδρου. Αυτό θα φανεί μετά από μακρό χρόνο παρακολούθησης των ασθενών αυτών.