Ογκολόγος Παθολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test