Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΟΥΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Νευροχειρουργός