Θωρακοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τουφεκτζιάν Λεβόν
Θωρακοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test