Ακτινοφυσικός, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γράφει η Λουίζα Βίνη, Ογκολόγος – Ακτινοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Ιατρικό Αθηνών, την τελευταία 20ετία, έχουμε θέσει σαν στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εξατομικευμένης φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς. 

Το Τμήμα μας διαθέτει το πλέον σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό 

 • Δύο γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας τεχνολογίας και υψηλού ρυθμού δόσης (Elekta Versa HDMT, Elekta Synergy Platform) με ενσωματωμένα συστήματα απεικονίσεων οι οποίοι προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα και παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής προηγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας όπως η IMRT/VMAT τεχνική και η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (SRT)
 • Σύστημα εξομοίωσης με αξονικό τομογράφο (CT SIMULATOR) και εξελιγμένα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας (Monaco 5.1)
 • Σύστημα ενδοκοιλοτικής βραχυθεραπείας (Elekta Microselectron HDR) υψηλού ρυθμού δόσης HDR Ir-191, με 3D σχεδιασμό
 • Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων θεραπείας των ασθενών MOSAIC για την εξασφάλιση της άριστης εκτέλεσης της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας

Εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν την απόλυτη ακρίβεια στην στόχευση της ακτινοβολίας με την μεγαλύτερη προστασία των γειτονικών υγιών ιστών. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα αύξησης της δόσης στον όγκο-στόχο αυξάνοντας αντίστοιχα την πιθανότητα ίασης ενώ παράλληλα περιορίζεται ακόμα περισσότερο η δόση που λαμβάνουν τα υγιή όργανα και επομένως μειώνονται οι πιθανές παρενέργειες.

 • Τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3D CONFORMAL RT)
 • Διαμορφούμενης έντασης δέσμης ακτινοθεραπεία (IMRT)
 • Ογκομετρική τοξοειδής ακτινοθεραπεία (VMAT)
 • Απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία (IGRT)
 • Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (SBRT) - εξαιρετικά στοχευμένες δέσμες ακτινοβολίας υπό απεικονιστική καθοδήγηση για τη θεραπεία σχετικά μικρών βλαβών οπουδήποτε στο σώμα του ασθενούς
 • Ακτινοθεραπεία με τεχνική ελέγχου της αναπνοής (DIBH) - Η διαδικασία επιτρέπει τη χορήγηση της θεραπείας στη φάση της εισπνοής, κατά την οποία η απόσταση της καρδιάς από τον μαζικό αδένα μεγιστοποιείται ενώ η δόση της ακτινοβολίας που λαμβάνει η καρδιά και ο πνεύμονας ελαχιστοποιείται.

Ο Ογκολογικός ασθενής από την πρώτη του επαφή με το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Ιατρικού αντιμετωπίζεται από ομάδα ειδικών που θα εξατομικεύσουν κάθε πτυχή της θεραπείας του. Η εκτίμηση του κάθε ασθενούς και η επιλογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής λαμβάνεται με απόφαση του Ογκολογικού συμβουλίου έχοντας σαν βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε ασθενούς.

 •  Το Τμήμα μας είναι στελεχωμένο με ιδιαίτερα έμπειρους, άρτια εκπαιδευμένους Ακτινοθεραπευτές – Ογκολόγους με πολυετή κλινική εμπειρία, Ακτινοφυσικούς, Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στην Ογκολογία και διοικητικό προσωπικό. Όλο το προσωπικό έχει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και ακολουθεί πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 •  ακολουθεί Ευρωπαικά και Διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας εξατομικευμένα στις ιδιαιτερότητες της αντιμετώπισης του κάθε ασθενούς και συμμετέχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα και μελέτες
 •  ακολουθεί τις διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001 TEMOS και EXCELLENCE IN MEDICAL TOURISM

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό εγγυώνται την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και αντιμετώπιση όλων των ασθενών με νεοπλασματική νόσο.

Ιατρός

Ακτινοφυσικός, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης