Γενικός Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τιερρής Ιωάννης
Γενικός Χειρουργός