Θωρακοσκόπηση

Η θωρακοσκόπηση (Medical Thoracoscopy) είναι μία απλή, ελάχιστα επεμβατική και ασφαλής μέθοδος, που εκτελείται από τον επεμβατικό πνευμονολόγο με τοπική αναισθησία και μέθη σε ενδοσκοπικό θάλαμο. Με τη θωρακοσκόπηση ο ιατρός μπορεί μέσα από μία ή δύο μικρές οπές στο θωρακικό τοίχωμα, διαμέτρου μερικών χιλιοστών, να περάσει κάποια ειδικά εργαλεία, οπτικές κλπ και να επισκοπήσει τη θωρακική κοιλότητα, να πάρει βιοψίες και να προχωρήσει σε διάφορες θεραπευτικές τεχνικές.  Εκτός της θωρακοσκόπησης, η mini - θωρακοσκόπηση αποτελεί μία άλλη σύγχρονη τεχνική, χρησιμοποιεί εργαλεία μικρότερου μεγέθους και έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και περιορισμούς. Τέλοςη χειρουργική θωρακοσκόπηση (V.A.T.S.), είναι μία επεμβατική τεχνική που γίνεται για θεραπευτικούς κυρίως σκοπούς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, από χειρουργούς θώρακα με συνθήκες χειρουργείου (γενική νάρκωση, χρήση χειρουργικής αίθουσας κλπ).   

Η θωρακοσκόπηση έχει θέση σε ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών ενδείξεων. Η κύρια διαγνωστική της εφαρμογή αποτελεί η διερεύνηση της πλευριτικής συλλογής. Η διαγνωστική ικανότητα της θωρακοσκόπησης σε ασθενείς με κακοήθη πλευριτική συλλογή είναι 95%. Σημαντική θέση κατέχει στη σταδιοποίηση του μη–μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, στη λήψη βιοψίας και στη διάγνωση του μεσοθηλώματος (επιθηλιακό, σαρκωματώδες ή διφασικό). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο η απλή παρακέντηση όσο και η τυφλή βιοψία, έχουν σαφώς μικρότερη διαγνωστική αξία.

Εξίσου σημαντική είναι και η αποτελεσματικότητα της θωρακοσκόπησης στη θεραπευτική αντιμετώπιση νoσημάτων του υπεζωκότα. Με τη βοήθεια της θωρακοσκόπησης, η αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας κακοήθους πλευριτικής συλλογής ανέρχεται σε 90%. Πολλές άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως το εμπύημα και ο πνευμοθώρακας  αντιμετωπίζονται σήμερα με τη βοήθεια της θωρακοσκόπησης, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, όπως στη περίπτωση του πνευμοθώρακα, που ανέρχεται σε 95%.

Στο τμήμα της Eπεμβατικής Πνευμονολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου διενεργούνται από 10ετίας και πλέον, για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, τόσο θωρακοσκοπήσεις όσο και mini-θωρακοσκοπήσεις, για τις οποίες το Ιατρικό Διαβαλκανικό είναι μοναδικό σε όλη τη χώρα. Η κλινική διαθέτει άριστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Σε συνδυασμό με τη V.A.T.S. οι δυνατότητες του τμήματος αυξάνονται πολύ και αποτελούν από κοινού σημείο αναφοράς για όλη την επικράτεια.    

Δείτε βίντεο