Θωμάς Τσούμπης - Λαπαροσκοπικός πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός