Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test